på Hälsostugan Siljansnäs, Söders Hälsoteam och Neptunus Records

Vi bryr oss om din integritet och  har därför anpassat vår hantering av personuppgifter till den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som börjar gälla i EU den 25 maj.

  1. I våra kundregister på Neptunus Records webshop www.neptunus.dk ,finns enbart Namn, adress, email och kundhistorik sparade. Du kan när som hälst ta del av dessa uppgifter, avregistrera nyhetsbrev eller bli borttagen från registret genom att skicka en email  här , och be om att bli avregistreret eller borttagen!
  2. På mail listan för Söders Hälsoteam kiropraktikmottagning i Stockholm, finns enbart namn och email sparat! Du kan när som helst bli borttagen från listan, genom att skicka en mail här och be om att bli borttagen!
  3. Alla journaler för patienter på Hälsostugan Siljansnäs och på Söders Hälsoteam finns enbart sparade på pappersoriginal, och förvaras i låsbara arkivskåp. Du kan när som helst begära journalerna utlämnade, eller få en kopia tillskickad, genom att skicka en mail här  eller skicka brev till Hälsostugan Siljansnäs, Alvik Rönningvägen 6, 793 97 Siljansnäs. Handlingarna skickas då till din folkbokföringsadress! 
  4. Eventuella intyg och utlåtande, som du själv har beställd av oss, finns lagrade på en stationär dator på Hälsostugan. Du kan när som helst få en kopia eller begära filen raderad, genom att skicka en mail här  eller skicka brev till Hälsostugan Siljansnäs, Alvik Rönningvägen 6, 793 97 Siljansnäs. Handlingarna skickas då till din folkbokföringsadress! Vi kan även skicka på epost, på eget ansvar, då detta sätt inte är lika säkert!
  5. Intalade horoskoptolkningar på mp3, skickas med en temporär link genom dropbox, och raderas från molnet, efter nerladdning. En kopia av denna mp3 sparas på en stationär dator på Hälsostugan. Du kan när som helst få en kopia eller begära filen raderad, genom att skicka en mail här  eller skicka brev till Hälsostugan Siljansnäs, Alvik Rönningvägen 6, 793 97 Siljansnäs. Dina personliga brev i samband med horoskopbeställning, sparas 1 år, varefter de förstörs eller raderas! 

Övriga frågor kan lämnas på
email: skolan (snabela) helhetsterapi.se
eller tel 070 650 34 78

Här kommer Privacy Policy från wordpress bloggen:

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select ”Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.